top of page

Privacybeleid  Adworkx 

Wij besteden veel aandacht aan u Privacy. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te
beschermen.

ALGEMEEN
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze
gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Adworkx. U dient zich ervan bewust te zijn dat Adworkx niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacy-beleid van andere site en bronnen steeds goed door te nemen.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Adworkx respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


VERWERKING
Adworkx verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– De nazorg  en behandeling van jouw  bestelling en betaling
– Online marketingdoeleinden (nieuwsbrief en het optimaliseren van onze  doelgerichte advertenties)
– Contact met u op te nemen ( bellen of e-mailen) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Informatie te geven over eventuele  wijzigingen van onze diensten en of producten
– Adworkx verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn


BEWARING
Adworkx bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

DELEN MET DERDEN
Betreft het delen van persoonsgegevens met derden
Adworkx verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEBRUIK VAN COOKIES
Adworkx gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. 
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


RECHT VAN INZAGE
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Adworkx.Voor verdere vragen hieromtrent steeds contact met ons opnemen via info@adworkx.be

BEVEILIGING & KLACHTEN

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Adworkx neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@adworkx.be
Of voor andere klachten kan u een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van
de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel -­ commission@privacycommission.be).
 

bottom of page